MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ - CÔNG TY TNHH LUẬT THẾ GIỚI LUẬT PHÁP

MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ - CÔNG TY TNHH LUẬT THẾ GIỚI LUẬT PHÁP

MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ - CÔNG TY TNHH LUẬT THẾ GIỚI LUẬT PHÁP

MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ - CÔNG TY TNHH LUẬT THẾ GIỚI LUẬT PHÁP

MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ - CÔNG TY TNHH LUẬT THẾ GIỚI LUẬT PHÁP
MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ - CÔNG TY TNHH LUẬT THẾ GIỚI LUẬT PHÁP
  • DỊCH VỤ

    TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN

    TƯ VẤN THEO GIỜ

    TƯ VẤN TRỌN GÓI

    ĐÀO TẠO NỘI BỘ

MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

Mua bán hàng hoá quốc tế là hoạt động thương mại mà trong đó các bên trong hoạt động mua bán có trụ sở thương mại ở các nước khác nhau. Hàng hoá được chuyển từ nước này sang nước khác. Do đó, hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế có liên quan đến nhiều hệ thống pháp luật khác nhau như pháp luật nơi chủ thể ký kết hợp đồng mang quốc tịch, pháp luật nơi thực hiện hợp đồng, pháp luật nơi ký kết hợp đồng, pháp luật nơi tòa án giải quyết tranh chấp... Vì vậy, khi giao kết hợp đồng, ngoài các điều khoản đặc thù liên quan đến loại hàng hóa, hoàn cảnh và mục đích giao kết, các bên cần phải cân nhắc luật áp dụng khi giải quyết tranh chấp, nơi giải quyết tranh chấp, cơ chế giải quyết tranh chấp, ngôn ngữ giải quyết tranh chấp. 

Bài viết khác

backtop